Het hebben van een positief oordeel over zich zelf; van zichzelf (-go) houden (-filie).

Terug naar nacistische persoonlijkheidsstoornis