Oppervlakkige beschadiging. Voorbeelden: slokdarm-, maag- of darmwand-erosie.