Op zichzelfstaand; niet als gevolg van iets anders.