Naar voren geplaatste (= 'uitpuilende') oogbol, waardoor veel oogwit te zien is.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- aangeboren uitpuiling van de pupil
- bloeding, ontsteking, stolsel (= trombose) of gezwel (= tumor) achter de oogbol
- ziekte van Graves-Basedow : verhoogde productie van schildklier-hormonen (= hyper-thyroïdie).

De behandeling is afhankelijk van de oorzaak.

Terug naar oog-aandoeningen