Tegengif (= antidotum): calcium-gluconaat Hydrogel FNA (zie hieronder)

zie ook: tegengiften (= anti-dota)

Terug naar vergiftigingen (= intoxicaties)