Tegenfif (= antidotum): Toxogenin® (zie hieronder)

zie ook: tegengiften (= anti-dota)

Terug naar vergiftigingen (= intoxicaties)

Medicijnen

Toxogonin®