Mannelijke (= zaadcellen, spermatozoën) en vrouwelijke cellen (eicellen, ovae) die na versmelting tot een bevruchte eicel (= zygoot), waaruit het zich eerst het embryo en later de foetus ontwikkelen.

zie:
- eicellen (= ovae)
- zaadcellen (= spermatozoën)
- bevruchte eicel (zygoot)

Terug naar voortplanting