Geheel van stemmingen, emoties en sentimenten. Het limbische systeem in de tussenhersenen speelt een centrale rol in de regulatie van het gevoelsleven.

zie ook:
- limbische systeem
- emotionele aandoeningen
- stemmingsstoornissen

Terug naar psyche