Vormen van gewrichtsaandoeningen

Mogelijke gewrichtsaandoeningen:
- Ankylose
- Artritis (gewrichtsontsteking)
- Artrose (gewrichtsslijtage)
- Bechterew
- Extra-articulaire aandoeningen (aandoening rond de gewrichten)
- Gewrichtspijn
- Gewrichtsslijtage
- Hypermobiliteit (overmatige beweegbaarheid)
- Jicht (artritis urica)
- Kristal-arthropathie
- Podagra (jicht)
- Pseudo-jicht
- Reumatoïde artritis (RA, 'reuma')

Symptomen van gewrichtsaandoeningen

Mogelijke symptomen van gewrichtsaandoeningen:
- Acute verschijnselen: acute pijn (artralgie) in en rond één of meer gewrichten, roodheid, warm aanvoelend, zwelling, stijfheid
- Chronische verschijnselen: aanhoudende pijn in en rond één of meer gewrichten, gewrichtsstijfheid, vermoeidheid, bloedarmoede (anemie), spierdystrofie, gewrichtsvergroeingen, bewegingsbeperking, motorische invaliditeit

Behandelingen van gewrichtsaandoeningen

Beschikbare behandelingen van gewrichtsaandoeningen (zie ook betreffende aandoening):
- Zelfbehandeling
- Voorzichtige bewegingsoefeningen
- Medicijnen
- Eenvoudige pijnstillers van het type prostaglandine-synthetase-remmers (NSAID's)
- Chloroquine (Nivaquine®))
- Corticosteroïden
- Immunomodulantia, o.a. leflunomide (Arava®)
- Immunosuppressiva: azathioprine (Imuran®) en ciclosporine (Neoral®, Sandimmune®)
- Interleukineblokkers, o.a. anakinra (Kineret®)
- Methotrexaat
- Penicillamine (Gerodyl®)
- Sulfasalazine (Salazopryrine®)
- TNF-A-blokkers (o.a. etanercept, Enbrel®)
- Chronische gewrichtspijnmiddelen
- Goudverbindingen
(worden bijna niet meer gebruikt)
- Reumamiddelen
- Operatieve ingreep

Oorzaken van gewrichtsaandoeningen

Mogelijke oorzaken van gewrichtsaandoeningen:
- Afwijkingen in de bouw van de gewrichten: aangeboren of verworven
- Ontsteking door infectie van één (artritis) of meer gewrichten (polyartritis)
- Steriele ontsteking (reumatoïde artritis, RA)
- Slijtage of overbelasting (artrose)
- Stofwisselingsaandoeningen (metabole aandoeningen)
- Hormonale aandoeningen

Terug naar skelet-/spieraandoeningen