De mate waarin men op verschillende afstanden scherp kan waarnemen.

Terug naar gezichtsvermogen