Perifere zenuw-aandoening met toenemende spierzwakte (= myasthenia) en spierverlamming (= paralyse). Meestal treedt na enige tijd spontane genezing op, maar er kan ook terugval (= recidief) optreden (= chronische recidiverende polyneuropathie).

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Tintelingen en gevoelsverlies (eerst in benen en dan in armen), snel toenemende spierzwakte (na 2-3 weken maximaal), moeilijk kunnen lopen, verlies van reflexen, slikproblemen, ademhalingsproblemen, verlamde oogspieren, spierverlamming

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Auto-immuunreactie na lichte infectie, operatie of vaccinatie

zie ook: behandeling

Terug naar poly-neuropathie