Ernstige, soms levensbedreigende virusziekte die via knaagdieren op mensen wordt overgedragen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Koorts, spierpijn, braken, buikpijn, diarree, hoesten, kortademigheid, ernstige bloeddrukdaling, vocht in de longen, nier- (o.a. hoofdpijn, rugpijn, buikpijn) en long-aandoeningen, onderhuidse bloedingen, sufheid, circulatoire shock.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- mits tijdig toegediend: ribavirine (Copegus®, Rebetol®, Virazole®)
- ondersteunende maatregelen: o.a. herstel bloeddruk en nierfunctie

Terug naar virus-infecties