Het hart is een gespierd orgaan, links in de borstholte, dat ritmisch samentrekt en zo doende het bloed via de bloedvaten door het lichaam pompt. Op deze wijze worden alle lichaamsweefsels en organen van zuurstof en voedingsstoffen voorzien en worden koolzuur en andere afgevoerd naar de longen, nieren en lever.

Bouw
Het hart bestaat o.a. uit:
- twee hartboezems, die het bloed dat het hart binnenstroomt naar de rechter en linker hartkamer pompen
- twee hartkamers, die het bloed door de kleine of longcirculatie en grote circulatie pompen
- hartkleppen, die er voor zorgen dat het bloed maar in één richting kan stromen
- sinusknoop in de wand van de rechter hartboezem, die het hartritme veroorzaakt
- AV-knoop in de wand tussen de rechter en linker hartkamer.
- bundel van Purkinje in de wand tussen de linker en rechter hartkamer, die de hartprikkels vanuit de AV-knoop over de wanden van de hartkamers verspreidt
- kransslagaderen, die de gespierde hartwand van zuurstofrijk bloed en voedingsstoffen voorzien.

Hartprestatie
De hartprestatie is gelijk aan de hoeveelheid bloed die het hart per minuut pomt, d.w.z. het aantal slagen per minuut maal de hoeveelheid die per hartslag wordt uitgepompt. De grootte van de hartprestatie wordt automatisch aangepast aan de lichamelijke behoefte aan zuurstof en is afhankelijk van de mate van lichamelijke en/of psychische activiteit.

hartritme
het hartritme is de snelheid waarmee het hart per tijdseenheid (minuut) klopt. Het normale hartritme bedraagt tijdens de slaap en in rust 60-80 slagen per minuut. Het hartritme ontstaat in de sinusknoop van de rechter boezem van het hart. Bij emotionele opwinding en lichamelijke inspanning kan het hartritme oplopen tot boven de 200 slagen per minuut.

Hartleeftijd
De term Hartleeftijd wordt gebruikt om de conditie waarin je hart zich bevindt uit te drukken. Je hart kan jonger zijn dan je in werkelijk bent, of ouder. Je hartleeftijd hangt af van je bloeddruk, het cholesterolgehalte van je bloed en je leefstijl (onder andere: voeding, beweging, genotsmiddelen, slapen en werken).

Bloeddruk
Bloedruk is de druk van het bloed op de binnenwand van de bloedvaten als gevolg van de pompwerking van het hart en de weerstand van de bloedvaten tegen doorstroming met bloed. Bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter. De bloeddruk wordt weergegeven door middel van twee waarden:
- de systolische druk (bovendruk: de maximale druk die wordt opgebouwd in de hoofdlichaamsslagader bij het samentrekken van de linker hartkamer)
- de diastolische druk (onderdruk: het minimum van de druk die ontstaat in de periode tussen twee samentrekkingen van het hart in)De waarden worden uitgedrukt in mmHG (milimeter kwikkolom).

Bloeddruk-waarden (bovendruk en onderdruk)
- lage bloeddruk: lager dan 120 en lager dan 70 mmHg
- normale bloeddruk: 120-140 en 70-90 mmHg
- borderline: 140-160 en 90-95 mmHg
- hoge bloeddruk: hoger dan 160 en hoger dan 95 mmHg