Abnormaal hartritme dat kan leiden tot lichte of ernstige stoornissen in de pompfunctie van het hart.
De aard van de klachten, complicaties en risico's wordt bepaald door de plaats in het hart waar de ritmestoornis onstaat en door het type ritmestoornis.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Abnormale toename (= tachycardie) of afname (= bradycardie) van het normale hartritme, hartkloppingen, hartfladderen of -fibrilleren, hartfalen, hartstilstand

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Angst, stress, hartdoorbloedingsstoornissen (= coronaire aandoeningen), hartspier-aandoeningen, hartklep-aandoeningen, hart-infarct (= myocard-infarct), bijwerking van bepaalde medicijnen, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, onthouding van alcohol of drugs

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- behandelen van de onderliggende oorzaak (= causale/curatieve therapie): zie oorzaken
- medicijnen: hartritme-normaliserende middelen (= anti-aritmica)
- pacemaker: tijdelijk of permanent
- operatieve (= hartoperatie) of invasieve (via catheter) hartingreep

zie ook: vormen

Terug naar hart-aandoeningen