zie:
- adreno-leuko-dystrofie (= ALD, ziekte van Schilder)
- afasie (= taalverwerkingsstoornissen)
- ALS (= amyotrofe laterale sclerose)
- alexie (= leesblindheid)
- anencefalie (= hersenloosheid)
- bewustzijnsaandoeningen
- Broca-afasie
- dementie (= kindsheid, Alzheimer)
- duizeligheid
- dyslexie (= woordblindheid)
- epilepsie
- evenwichtsstoornissen
- flauwvallen (= collaps, syncope)
- hersenbloeding
- hersendood
- hersen-doorbloedingsstoornissen (o.a. TIA en herseninfarct)
- herseninfectie
- hersenkneuzing (hersen-contussio, contusio cerebri)
- hersenontsteking (= encefalitis)
- hersenschudding (= commotio)
- hersenvlies-ontsteking (= meningitis)
- Huntington
- Korsakov, ziekte van
- leukencefalopathie
- migraine
- MS (= multipele sclerose)
- ME (=myalgische encefalo-myelitis)
- Parkinson(isme)
- Pick, ziekte van
- psychische aandoeningen
- taalverwerkingsstoornissen (= afasie)
- vermoeidheidsyndroom, chronisch (= CVS)
- Wallenberg-syndroom
- waterhoofd (= hydrocefalie)
- Wernicke
- Wernicke-afasie
- Wernicke-Korsakov-syndroom
- zonnesteek (= heliosis)

zie ook: ruggenmerg-aandoeningen

Terug naar centrale zenuw-aandoeningen