Plaatselijke bloeding in de hersenen. De gevolgen van een hersenbloeding worden vrijwel geheel bepaald door de plaats en de grootte van het hersengebied dat door de bloeding is getroffen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Spraak- en gezichtsstoornissen, verlammingen en bewusteloosheid (= coma). Wanneer volledige herstel plaatsvindt, wordt gesproken van een niet-invaliderende hersenbloeding en wanneer geen volledig herstel plaatsvindt van een invaliderende hersenbloeding.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Bloeddrukverhoging (= hypertensie), hersentrombose, vaatwandontsteking (= vasculitis), vaatverwijding (= aneurysma), hersengezwellen, aangeboren bloedingsneiging (= hemorragische diathese) en gebruik van anti-stollingsmiddelen (= anticoagulantia).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- acute ziekenhuisopname (intensive care)
- pijnstillers (zo nodig)
- hersen-drainage (om hersendruk te verminderen)
- chirurgische ingreep (zo mogelijk)

zie ook:
- TIA (= kleine beroerte)
- hersen-beroerte
- hersen-infarct

Terug naar hersen-beroerte