Verzameling van vaat-aandoeningen (= hersenbloedvat-aandoeningen = CVA) die zich binnen de schedel (= intra-craniaal) in de hersenen (= intra-cerebraal) of tussen de hersenen en de hersenvliezen (= sub-arachnoïdaal) voordoen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
De verschijnselen en klachten zijn zeer sterk afhankelijk van plaats, duur en omvang van de vaat-afsluiting en/of bloeding in de hersenen.
NB. Ernstige complicaties zijn tijdelijke of blijvende uitval van uiteenlopende lichamelijke en/of geestelijke functies met als gevolg ernstige handicaps.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- tijdelijk (Eng. transient) verminderde doorbloeding (= Eng. ischemia): - TIA (= transient ischemic attack = kleine hersenberoerte)
- blijvende bloedvat-afsluiting: zie beroerte of hersen-infarct (= grote beroerte) of hersenbloeding

zie ook: behandeling

Terug naar hersen-aandoeningen