Mogelijke behandelingen van hersen-doorbloedingsaandoeningen (o.a.)
- extra zuurstof-toevoer (= beademing)
- voeding/vocht-infuus
- bloedverdunner: heparine (zo nodig en mogelijk)
- bloedstolsel-oplossende middelen (= trombolytica), zoals streptokinase en weefsel-plasminogeen-factor (= TPA)
- mannitol-infuus: om zwellingen (= hersen-oedeem) tegen te gaan.
- corticosteroïden
- hart- en vaatmiddelen
- kalmerende middelen en anti-depressiva (psychische nabehandeling)
- hersenoperatie: zelden mogelijk en/of zinvol

NB. De behandeling is zeer sterk afhankelijk van de plaats van de aandoening en de aard, ernst, omvang en duur van de verschijnselen en klachten.

Terug naar hersen-doorbloedingsaandoeningen