Mogelijke behandelingen van hondsdolheid (o.a.):
- voorkómen (= preventie, profylaxe) door inenting (= vaccinatie) met rabiës-vaccin
- onmiddellijk schoonmaken van de beetwond met water en zeep (ook bij eerdere vaccinatie)
- afzwakken van de verschijnselen door inspuitingen van antistoffen (= immunoglobulinen) in de buurt van de beet
- behandeling van de verschijnselen (= palliatieve behandeling)

zie ook: vaccins

Terug naar hondsdolheid