Naar schatting heeft 60% van de Nederlandse mannen en 80% van de vrouwen zo nu en dan tot regelmatig hoofdpijn. Ca. 4% van alle Nederlanders heeft iedere dag hoofdpijn en ca. 1% slikt iedere dag pijnstillers tegen hoofdpijn.
De twee meest voorkomende vormen van hoofdpijn zijn spanningshoofdpijn en migraine.

Symptomen van hoofdpijn

Mogelijke symptomen:
De hevigheid en duur van de klachten zijn bij hoofdpijn sterk afhankelijk van de oorzaak. De wijze van hoofdpijnbeleving verschilt sterk van van persoon tot persoon en is zowel erfelijk als cultureel bepaald.

Let op! Plotselinge, hevige hoofdpijn ( 'donderslag-hoofdpijn') kan wijzen op een ernstige hersenaandoening, zoals herseninfectie, hersenbloeding of hersentumor. Neem bij plotselinge, zeer hevige hoofdpijn zo snel mogelijk contact op met de (huis)arts!

Behandeling van hoofdpijn

Beschikbare behandelingen van hoofdpijn:
(1) Voorkómen:
- Regelmatig leven
- Regelmatig ontspannen
- Goede conditie
- Goede werkhouding
- Voldoende beweging (o.a. wandelen, fietsen, sporten)
- Regelmatig frisse lucht
- Goede nachtrust
- Matig koffiegebruik
- Matig alcoholgebruik
(2) Pijnbestrijding:
- Rust
- Ontspanningsoefeningen
- Warmte
- Gewone en spanningshoofdpijn: gewone pijnstillers, zoals paracetamol en prostaglandine-synthetase-remmers (zie ook hieronder)
- Clusterhoofdpijn (Horton's neuralgie): specialistische hulp
- Migraine: migrainemiddelen

Let op! De behandeling van hoofdpijn is sterk afhankelijk van de soort hoofdpijn en de oorzaak.

Oorzaken van hoofdpijn

Mogelijke oorzaken van hoofdpijn:
- Alcohol
- Roken
- Verkoudheid
- Griep
- Verkramping van hoofd-, nek- en/of schouderspieren door verkeerde houding en/of overbelasting(gewone hoofdpijn, spanningshoofdpijn)
- Bloedvatvernauwing (vasoconstrictie) van vaten die naar de hersenen lopen (vasculaire hoofdpijnen, zoals migraine en clusterhoofdpijn)
- Voorhoofdsholteontsteking (sinusitis)
- Verhoogde oogboldruk (zie glaucoom)
- Verhoogde hersendruk (zeer zelden) als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfectie, -bloeding of -tumor
- Bijwerking van bepaalde medicijnen
- Combinatie van bovengenoemde oorzaken

Naar de (huis)arts?

Raadpleeg (huis)arts bij hoofdpijn:
- als de hoofdpijn ondanks behandeling niet over gaat.
- als u zware hoofdpijn heeft die u niet kan thuisbrengen.
- bij snel opkomende hoofdpijn waarbij u zich bovendien erg ziek voelt.
- bij heftige hoofdpijn na een ongeval.
- als een hoofdpijndagboek bijhoudt of wil gaan bijhouden.
- bij andere verontrustende klachten.

Vormen van hoofdpijn

De volgende vormen van hoofdpijn worden o.a. onderscheiden:
- 'Gewone' hoofdpijn, meestal zonder bekende oorzaak
- Spanningshoofdpijn als gevolg van een verhoogde spierspanning (ca. 90% van alle gevallen van hoofdpijn)
- Clusterhoofdpijn(Horton-syndroom of Horton's neuralgie)
- Migraine
- Voorhoofdsholteontsteking]
- Mengvormen

Bronnen:
- Farmacotherapeutisch Kompas
- Merck Medisch Handboek
- NHG-folder \"Hoofdpijn\", januari 2004

Terug naar pijn