Wereldwijd gen-technologische project waarin alle menselijke genen (= genoom) die zijn gelegen op de chromosomen in de celkern van de mens, d.w.z. alle erfelijke eigenschappen van de mens, in kaart worden gebracht. Onderzocht wordt o.a. welke menselijke eigenschappen de afzonderlijke genen vertegenwoordigen en op welke plaats (= locus) van het chromosoom deze eigenschappen zich bevinden.

Terug naar gen-technologie