Aandoening van de kleine hersenen (= cerebellum) met geleidelijke achteruitgang van de coördinatie van de spier-bewegingen. Huntington openbaart zich meestal op middelbare leeftijd.
In de meeste Westerse landen komt de ziekte voor bij 7-10 op 100.000 mensen. Dit betekent dat in Nederland circa 1.300 mensen aan de ziekte van Huntington lijden. Daarnaast lopen ca. 4.000 mensen de kans de ziekte te krijgen (= risico-dragers).

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Geleidelijke achteruitgang tot volledige verloren gaan van de coördinatie van alle bewegingen waarbij de (skelet)spieren betrokken zijn, waaronder ook de slikspieren (waardoor ernstige slikproblemen) en ademhalingsspieren.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Afwijkend (Huntington-)gen op het 4e chromosoom. Indien één van de ouders het afwijkende gen heeft, dan heeft elke zoon of dochter 50% kans de ziekte te erven en is dan 'risico-drager'.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- oorzaak: nog geen behandeling mogelijk
- verschijnselen: afhankelijke van de aard en ernst is verlichting met medicijnen mogelijk.

zie ook: spier-aandoeningen

Terug naar centrale zenuw-aandoeningen