Mogelijke verschijnselen van verhoogd calcium in bloed (= hypercalciëmie) (o.a.):
- matige tot hoge calcium-spiegels: gebrek aan eetlust (= anorexia), braken, misselijkheid, buikpijn, spierpijn, verstopping, nierstenen, gevoel van zwakte ( = malaise), kalk-afzetting in de weefsels (= calcinose), verhoogde urine-productie en uitdrogingsverschijnselen. Vaak zijn er echter helemaal geen verschijnselen.
- zeer hoge calcium-spiegels: kalkneerslag in de weefsels/organen (= calcinosis universalis), verminderde nierfunctie (= nierinsufficiëntie), emotionele labiliteit, verwardheid, waanvoorstellingen (= hallucinaties), delirium, hartritme-stoornissen, bewusteloosheid, shock

Terug naar hyper-calciëmie