Overmatige gevoeligheid of prikkelbaarheid van de uiteinden van de gevoelszenuwen van (delen van) de huid, die tintelend, irriterend of pijnlijk kan zijn. De oorzaak kan zowel in de huid (bijv. zenuw-ontsteking) als centraal gelegen zijn.

Terug naar huid-aandoeningen