Mogelijke oorzaken (o.a.)

Primaire hyper-thyroïdie
- Graves-Basedow (ca. 70-80% van de gevallen van hyperthyroïdie) is hyper-thyroïdie een gevolg van een aandoening van de schildklier zelf
- toxische nodulaire struma: goedaardige schildklier-hormoon-producerende knobbeltjes in de schildklier

Secundaire hyper-thyroïdie (vrij zeldzaam)
Wordt veroorzaakt door een stoornis in de hypofyse (bijv. tumor of verminderde gevoeligheid) waardoor de hypofyse meer (hyper-) of minder (hypo-) thyrotropine afscheidt dan normaal.

Terug naar hyperthyroïdie