Raadpleeg de (huis)arts (o.a.)
- als de maatregelen die u tegen het hyperventileren neemt niet helpen
- als er sprake is van een beklemd gevoel op de borst dat na het hyperventileren niet verdwijnt
- als u denkt dat de benauwdheid een andere oorzaak heeft dan het hyperventileren
- als zich andere verontrustende verschijnselen voordoen

Terug naar hyperventilatie

Bronnen:
- Merck Medisch Handboek
- NHG-folder \"Hyperventilatie\", oktober 2002