Mogelijke oorzaken van hyperventilatie (o.a.):
- emotionele spanningen (o.a. angst)
- sociale spanningen (o.a. stress)
- overbelasting
- oververmoeidheid
- te lage zuurgraad van het bloed door veelvuldig braken (= metabole alkalose)
- bepaalde hartziekten (o.a. angina pectoris en hartinfarct)
- hersentumoren, bepaalde typen

Terug naar hyperventilatie

Bronnen:
- Merck Medisch Handboek
- NHG-folder \"Hyperventilatie\", oktober 2002