Mogelijke verschijnselen bij hypoglykemie (o.a.):
- lichte hypo (2,8-3,8 mmol glucose): zweten, angst, hongergevoel, bevingen (= tremor), bleek gezicht en hartkloppingen (= palpitaties).
- zware hypo (< 2,8 mmol glucose): duizeligheid, concentratie-stoornissen, wazig zien, gevoel van zwakte en hersenweefsel-beschadiging.

Terug naar hypoglykemie