Abnormaal geringe (hypo-) hoeveelheid (-volemie) circulerend bloed.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Duizeligheid (= vertigo) vooral bij snel opstaan, flauwvallen (= collaps, syncope), bloeddrukverlaging (= hypotensie), zweten, shock

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- bloedarmoede (= anemie)
- bloedingen (= hemorragie), uitwendig of inwendig
- bloederziekte (= hemofilie)
- uitdroging (= dehydratie) door te geringe vochtinname (met name bij diarree en ouderen en/of te groot vochtverlies (o.a. bij bepaalde nieraandoeningen en suikerziekte)

Mogelijke behandelingen o.a.)
- behandeling van de onderliggende oorzaak (= causale/curative therapie)
- transfusie met bloedplasma-vervangmiddel (zie ook hieronder)

zie ook:
- vochtbalans
- bloedvolume

Terug naar bloed-aandoeningen