In (= intra) de huid (= cutis, dermis)

zie ook: huid