Op zichzelfstaand (niet als gevolg van iets anders).