Tegengif (= antidotum): Uromitexan®

zie ook: tegengiften (= anti-dota)

Terug naar vergiftigingen (= intoxicaties)

Medicijnen

Uromitexan®