Mogelijke oorzaken van verminderde afweer (= immuundeficiëntie) o.a.:
- onbekende oorzaak (= primaire immuun-deficiëntie)
- aangeboren afwijking van het immuun-systeem
- zwakke gezondheid
- verworven aandoening door bijv. langdurig slechte voeding, steeds terugkerende (= reciverende) infecties, aanhoudende diarree, groeivertraging, CARA, artritis en vele andere chronische infecties, ziekten van het lymfesysteem, behandeling met antikankermiddeleen (= oncolytica, cytostatica), afweeronderdrukkende middelen (= immunosuppressiva) of corticosteroïden en bestraling.

NB. AIDS is een bijzondere vorm van secundaire immuun-deficiëntie die door een HIV-infectie wordt veroorzaakt. Kenmerkend is een sterk vergrote gevoeligheid voor allerlei infecties, waaronder ook infecties die normaal onschuldig zijn (= opportunistische infecties).

Terug naar immuun-deficiëntie