Het percentage (%) nieuwe gevallen van een bepaalde ziekte (of gebeurtenis in het algemeen) in een bepaalde bevolking (= populatie) gedurende een bepaalde periode.

Terug naar vóórkomen van een ziekte