Onvatbaar maken (= immuun) voor een besmettelijke ziekte door inenting met een vaccin.

zie ook: immunisatie