Insecten, zoals bijen, wespen, mieren en kwallen, steken uit zelfverdediging of, zoals muggen, steekvliegen, vlooien en teken, omdat ze zich voeden met bloed. De stoffen die bij een beet of steek van een insect in het lichaam terechtkomen kunnen, met name bij daarvoor gevoelige personen, lichte (o.a. plaatselijke roodheid en zwelling) tot ernstige (o.a. shock) allergische reacties veroorzaken.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Jeuk, pijn, bultje (o.a. mug), bult (vooral steekvlieg en wesp), zwellingen (vooral na bijensteek), infectie, Lyme-ziekte (tekenbeet), allergische shock.

zie ook:
- behandeling
- naar (huis)arts?
- jeuk

Terug naar huid-aandoeningen

Bronnen:
- Farmacotherapeutisch Kompas
- Merck Medisch Handboek
- NHG-folder \"Een insectensteek\", juni 2003