Raadpleeg direct de (huis)arts (o.a.):
- na steek/beet in tong, mond of keel
- bij (eerder gebleken) overgevoeligheid voor (bepaalde) insectensteken of -beten
- benauwdheid direct na steek of beet
- snel uitslag en/of zwellingen op andere plaats (bijv. oogleden of lippen) dan plaats van de steek of beet
- andere verontrustende verschijnselen

Raadpleeg de (huis)arts (o.a.):
- als u na de steek/beet jeuk krijgt over het hele lichaam
- als u na een steek/beet koorts krijgt
- als er in de buurt van de tekenbeet na enkele dagen een lichtrode, vaak scherp afgetekende vlek ontstaat
- andere verontrustende verschijnselen

Terug naar insectenbeten/-steken

Bronnen:
- Farmacotherapeutisch Kompas
- Merck Medisch Handboek
- NHG-folder \"Een insectensteek\", juni 2003