Astma bij kinderen en jong violwassenen, mogelijk veroorzaakt door afkoelen en indrogen van de luchtwegen door toename van het ademminuutvolume bij inspanning.


zie: astma