Overerving van eigenschappen waarbij zowel de erfelijke eigenschap van de vader (bijv. bruine ogen) als van de moeder (bijv. blauwe ogen) bij het kind (bijv. groene ogen) tot uitdrukking (= expressie) komen.

zie ook:
- genen
- allelen
- homozygoot
- heterozygoot
- dominante overerving
- recessieve overerving
- intemediaire overerving
- genotype
- fenotype

Terug naar overerving