Mogelijke verschijnselen bij jicht (= artritis urica) o.a.:
- plotselinge, hevige tot soms ondraaglijke pijnlijke jicht-aanvallen (= acute jicht) in één of meer gewrichten (vaak 's nachts)
- pijnlijke, strakke, glimmende, gezwollen, rood-paarse huid rond de aangedane gewrichten (vaak eerst het grote teen-gewricht) en die pijnlijk is bij aanraking
- koorts
- koude rillingen
- versnelde hartslag (= tachycardie)
- blijvende bewegingsbeperking (invaliditeit)
- harde, krijtwitte, onderhuidse jichtknobbeltjes (= tofi)
- gewrichtsmisvormingen (-malformaties)
- grotere kans op nierstenen (in ca. 20% van de jicht-gevallen)
- ziek gevoel

NB. Als jicht voor het 30e levensjaar ontstaat zijn de verschijnselen meestal ernstiger dan op middelbare of hogere leeftijd.

Terug naar jicht