Vóórdat de huiduitslag ('vlekjes') zichtbaar zijn voelt het kind zich vaak al niet lekker en heeft koorts. De ziekte is dan wel al besmettelijk! Na de ziekte éénmaal te hebben gehad zijn de kinderen er ongevoelig (immuun) voor of reageren slechts in geringe mate op een volgende besmetting.
Besmetting vindt vooral plaats via niezen, hoesten, speeksel en/of de handen.
Let op! Vanwege de BMR-prik komen mazelen en rode hond bijna niet meer voor in Nederland.

Vormen van kinderziekten

Vormen van kinderziekten zijn o.a.:
- Bof (parotitis)
- Hersenvliesontsteking ('meningokokken-ziekte' of meningitis)
- Kinderverlamming (poliomyelitis, 'polio')
- Kinkhoest (pertussis)
- Mazelen (morbilli)
- Reye-syndroom
- Rode hond (rubella)
- Roodvonk (rubella)
- Vijfde ziekte (erythema infectiosum)
- Waterpokken (varicella zoster)
- Zesde ziekte (erythema subitum)

Let op! Huiduitslag bij kinderen kan ook een andere oorzaak dan een kinderziekte hebben (bijv. allergie).

Behandeling van kinderziekten

Beschikbare maatregelen/behandelingen bij/van kinderziekten:
- Kinderen hoeven niet per se in bed te worden gehouden.
- Laat een kind dat zich goed voelt gewoon naar hetdagverblijf of school gaan (de meeste kinderen zijn al besmet of hebben de ziekte al gehad).
- Kinderen gewoon wassen, in bad doen of onder de douche houden.
- Eventuele koorts hoeft niet te worden onderdrukt (laat het kind dan wel regelmatig drinken om uitdroging tegen te gaan!)
- Laat het kind niet tegen zijn zin eten.
- Gebruik bij jeuk een anti-jeukschudsel (niet op open wondjes smeren!)
- Geef eventueel een kinderdosering paracetamol als het kind zich erg ziek voelt.

Naar de (huis)arts?

Neem direct contact op met de (huis)arts:
- als het kind erg ziek is.
- als het kind suf is.
- als het kind puntvormige, donkerrode vlekjes heeft.
- als er sprake is van andere verontrustende verschijnselen.

Raadpleeg de (huis)arts:
- als er sprake lijkt te zijn van roodvonk!
- als u zwanger bent en in contact bent geweest met een kind met roodvonk.
- als er sprake is van andere verontrustende verschijnselen.

Bronnen:
- Farmacotherapeutisch Kompas
- Merck Medisch Handboek
- NHG-folder \"Kinderziekten met vlekjes\", maart 2003

Zie ook:
- Koorts bij kinderen
- Huiduitslag (erytheem)
- Infectie-ziekten
- Vaccinaties voor kinderen