Schrompeling ( = cirrose) van de lever door degeneratie van levercellen met als gevolg vermindering van de leverfunctie ( = lever-insufficiëntie). Herstel is mogelijk, maar verloopt meestal er langzaam.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Misselijkheid, vermoeidheid, gebrek aan eetlust, gewichtsverlies, vochtophoping ( = oedeem) in de buikholte ( = buikwaterzucht = ascites), spataderen, spinvormige rode huiduitslag, afsterven van levercellen (= lever-necrose).

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- langdurig, overmatig alcoholgebruik
- leverontsteking ( = hepatitis)
- hartfalen
- vernauwing of een verstopping van de galwegen.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: zie hieronder

Terug naar lever-aandoeningen