Algehele lichaamszwakte met o.a. krachteloosheid in de spieren (= myasthenia).

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Ernstige infectie-ziekten, orgaan-aandoeningen, kanker, ouderdom

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- behandeling van de oorzaak (= causale/curatieve therapie)
- verlichting van de verschijnselen: zie palliatieve zorg en palliativa

zie ook: zeer ernstige lichaamszwakte (= cachexie)

Terug naar ziekten