Betrekkelijke heldere, kleurloze weefselvloeistof, die o.a. witte bloedcellen (= lymfocyten) vervoert naar alle delen van het lichaam, met inbegrip van het beenmerg.

Terug naar lymfestelsel