Grote (macro-) fagocyten die lichaamsvreemde stoffen (= allergenen) en beschadigde of gedode micro-organismen (o.a. bacteriën en virussen) en hun afvalstoffen (= toxicoïden) in zich opnemen (Gr. fagein = eten) en onschadelijk maken. Macrofagen komen in alle lichaamsweefsels voor en vormen samen met de microfagen als het ware de vuilnisdienst van het lichaam.

zie ook: afweerreactie

Terug naar fagocyten