Leer van de Engelse econoom Malthus die wijst op de noodzaak van geboortenbeperking o.a. door later te huwen en/of kunstmatige geboortenbeperking. De reden van deze noodzaak is dat de aantallen mensen harder toenemen dan de daarvoor benodigde voedingsmiddelen.

Terug naar anti-conceptie