Doorgang, kanaal, opening, uitmonding. Voorbeeld: meatus acusticus externus = uitwendige gehoorgang.