De Mexicaanse griep ofwel Influenza A (H1N1), is een grieppandemie van een nieuwe stam van het H1N1-varkensgriepvirus, die zijn oorsprong heeft in Mexico in maart 2009. Er worden ook enkele andere namen gehanteerd, waaronder (nieuwe) Influenza en vooral in de eerste dagen na de uitbraak varkensgriep.

Soort
Het nieuwe Influenza-virus is genetisch verwant aan varkensgriepvirussen, en verschilt aanzienlijk van bekende seizoensinfluenzavirussen. Het kan zich van mens op mens verspreiden.
Omdat het een geheel nieuw virus is, is er waarschijnlijk weinig immuniteit in de bevolking.

Klachten
Het beloop van de infecties is relatief mild, maar het is zeker dat het virus zal muteren en het is nog onzeker of de ernst van de klachten dan zal toenemen.
Volgens het RIVM sterven er in Nederland ieder jaar 1000 - 2000 mensen aan de gevolgen van de gewone seizoensgriep. In bijna twee jaar tijd (2009-2010) zijn er in Nederland 69 mensen gestorven aan de gevolgen van de ''Mexicaanse'' griep.
Ouderen, die vaak kwetsbaar zijn bij griepuitbraken, zijn relatief immuun voor deze vorm, doordat ze antistoffen hebben ontwikkeld door een virus dat in 1957 circuleerde.

Maatregelen
Patienten bij wie men de nieuwe influenza vermoedt, moeten bij de GGD gemeld worden. Hygienemaatregelen en toediening van antivirale middelen aan patienten en hun contacten kunnen de verspreiding remmen.


NB. Er is vaccin tegen de Mexicaanse griep (Focetria®, Pandemrix®, Celvapan®). De 'normale'griepprik biedt géén bescherming tegen de Mexicaanse griep.
Het vaccin kan ernstige bijwerkingen hebben zoals: de verlammingsziekte Guillain-Barre-syndroom, narcolepsie (slaapziekte) onder jongeren en convulsies (stuiptrekkingen) bij kleine kinderen.

zie ook:
- griep-pandemie

Terug naar griep