zie:
- doofheid
- middenoor-ontsteking (= otitis interna)
- oorpijn

Terug naar oor