Mogelijke behandelingen van misselijkheid (o.a.)
- voork├│men (= preventie): vermijden van voedsel, drank en/o of omstandigheden waarvan bekend is dat ze misselijkheid kunnen veroorzaken
- genezen van de onderliggende oorzaak (= causaal/curatieve therapie)
- medicijnen: middelen tegen braken (= anti-emetica), peptische middelen, angst-dempende middelen (= anxiolytica)

Terug naar misselijkheid